!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Runmarö Bredband

Drift och felanmälan

Tillbaka

Driftstörningar under natten och förmiddagen

Ärende-ID: 39
Status: Läst

Under natten och förmiddagen har det varit störningar hos RBEFs kommunkationsoperatör - Zitius.

De flesta tjänster fungerar nu och prognosen är att allt skall vara reparerat kl 12.00.

Det finns inga kända fel i nätet på Runmarö. Felet ligger hos Zitius centralt och påverkar i princip hela Sverige.

Nedan följer senaste loggen från Zitius driftövervakning. Senaste uppdaterade informationen finns här:

https://zmarket.se/privat/driftinformation

DriftlogId: DL0000000006748

Starttid: 2017-07-04 01:45

Beräknad klartid: 2017-07-04 12:00

Klartid:

Logg: 2017-07-04 10:55/ Info till kund /

All trafik ska nu fungera igen med undantag för en enstaka IPTV-leverantör som vi för en dialog med.
Ärendet hålls öppet för vidare analys av felet som uppstod under natten.

Logg: 2017-07-04 09:25/ Info till kund /

Stora delar av trafiken i vårt nät fungerar nu igen.
Vissa kunder kan dock fortfarande uppleva problem på en eller flera av sina tjänster. Vi jobbar på att åtgärda det.

Logg: 2017-07-04 08:55:20 / Info till kund /

Tekniker är på plats och felsöker just nu den felande hårdvaran.

Logg: 2017-07-04 08:14:20 / Info till kund /

Tekniker är på väg till site för vidare felsökning.

Logg: 2017-07-04 03:33:10 / Info till kund /

Vår underleverantör har problem i ett nodutrymme där vi har våran centrala utrustning i Stockholm, där vi även tar in signaler för andra områden. Samtliga tjänster kan påverkas av detta arbete i samtliga nät.

2017-07-04 11:17
Namn: Erik Wallin
Tel: 0
Fastighet: 0

Noteringar

Lägg till notering:

Bifoga fil:

 

Utskriftvänlig version