!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Runmarö Bredband

Nyheter

Överlämnings-skyltar

Publicerad: 2018-06-04 | Uppdaterad: 2018-06-04

Nu är alla överlämnings-skyltar uppsatta på Runmarö, Halvan, Risselö, Ängsholmen, Runö och Storholmen.

Däremot finns inga överlämnings-skyltar uppsatta på Långholmen, Lill-Runö, Ragvalsskär, Bötsholmen, Byholmen och Barrskär. Där är överlämnings-punkten kopplingsskåpet vid sjökabelns landfäste.

/styrelsen

Uppdaterad info om arbete på egen tomt

Publicerad: 2018-05-21 | Uppdaterad: 2018-05-21

Utskicket 2018-04-26 om arbete på egen tomt gäller endast medlemmar i Nya Etapp 2. 

Samtliga efteranmälningar i bägge etapperna kommer att bli kontaktade i särskild ordning. 

/styrelsen

 

Nya besked till öarna SV Runmarö

Publicerad: 2018-05-18 | Uppdaterad: 2018-05-18

Vi vet nu att Vattenfall planerar för stora elnätsarbeten i delar av Norrsunda, på Boholmen, Granholmen, Krokholmen, och södra och mellersta Storön. Planeringsarbete och projektering pågår, i samarbete med RBEF, men vi vet inte idag när det blir klart. Det är möjligt att elstolparna kommer att flyttas eller ändra position. Därför kan vi för närvarande inte med säkerhet säga var överlämningspunkterna i dessa områden kommer att hamna.

Projektering och planering sker i samarbete med RBEF så att vi gemen-samt uppnår bästa resultat.

Regelverket för bidraget kräver att vi, där så är möjligt, skall samförlägga med andra aktörer och det innebär, att innan Vattenfall börjar ombygg-naden, kan vi inte hänga upp fiber i stolparna.

 

Ni skall därför ännu inte planera för grävning på egen tomt.

Ny information kommer i höst, så snart vi fått besked om Vattenfalls planer.

/styrelsen

Årsstämman 2018, med protokoll

Publicerad: 2018-04-29 | Uppdaterad: 2018-05-01

Årsmötet 2018Idag, den 29 april, avhölls 2018 års stämma. Glädjande var det att se så många närvarande, 68 personer som fick stå ut med styrelsens alla redogörelser och formalia-frågor. Allt avlöpte enligt plan och inga avhopp från styrelsen. Medlemmarna får leva med samma styrelse som under förra året! Efter årsstämman var det öppen frågestund med många frågor och synpunkter, inför anslutning och arbeten på egen tomt. 

Justerat protokoll finns nu här.

Revisionsberättelse för 2017 år verksamhet här.

Alla övriga dokument gällande årets stämma här.

Styrelsen tackar alla medlemmar och ser fram emot ett spännande 2018!

 

 

Kallelse till årsstämma 29 april 2018, kl. 13.00 i Hembygdsgården

Publicerad: 2018-04-10 | Uppdaterad: 2018-04-20

Medlemmarna i RBEF kallas härmed till ordinarie föreningsstämma,
söndagen den 29 april 2018, kl. 13.00 i Hembygdsgården, Uppeby

Läs hela kallelsen här.

Årsredovisning och styrelsens proposition om stadgeändringar kan du läsa här.

Dessutom finns här en kort redogörelse för årets verksamhet i Stockholms Skärgårdsnät AB.

/styrelsen

Uppdatering mars 2018

Publicerad: 2018-03-21 | Uppdaterad: 2018-03-21

Grävningen är, om några veckor, på Runmarö med kringliggande öar snart klar. Några reststräckor, besiktning och viss återställning finns kvar att åtgärda, vilket kan åtgärdas först när marken torkat upp i vår, och när det är lågvatten.

Övrig förläggning: Förläggning av sjökablar har påbörjats, men har avbrutits pga. vinterkyla och is, arbetena med landfästen återupptas efter påsk, om vädret så tillåter, i annat fall först i september (enligt lag får vi inte ägna oss åt "vattenverksamhet” under tiden april - augusti, dock har vi fått dispens april månad ut). Luftförläggning är under upphandling.

Grävning på egen tomt. I inget fall behöver den vara klar före september. Närmare tidplan kommer så snart vi har alla förutsättningar på plats. Grävinstruktion, som vi tidigare lovat skulle vara klar nu, har stött på ett par problem, vi vill att den ska vara så korrekt som möjligt, och att vi får till en god logistik för all materiel som ska levereras till varje fastighet. Instruktionen kommer i april, lagom till att tjälen släppt.

När får jag fiber? Vi kan inte ge någon detaljerad tidplan i dagsläget, men så fort vi har alla nödvändiga parametrar på plats så kommer vi att informera er.

Vi arbetar för att få projektet klart så fort som möjligt, men komplexiteten i projektet, med många förläggningssätt, gör att upphandlingarna drar ut på tiden. Enligt bidragsreglerna har vi till juli 2020 på oss, men vårt mål är att bli klara dessförinnan.

Info nov 17

Publicerad: 2017-11-29 | Uppdaterad: 2017-11-29

Projektet Nya Etapp 2 har nu varit igång i drygt en månad med 3 grävmaskiner igång. Arbetet har mest bestått av grävning av stamnätet längs den samfällda vägen från Gatan mot Långvik och vidare mot Stenbro och Lerkila, ca 2,5 km. Några skåp har också kommit på plats.

Vädret har inte varit så nådigt mot projektet, med mycket nederbörd, vilket gör att grävsträckorna blir mycket blöta och kladdiga. Grävarna gör dock så gott de kan under dessa förhållanden. När det har torkat upp avser vi att återställa med grus och annat lämpligt material, men det blir nog inte förrän till våren. Vi hoppas att ni har förståelse för detta!

Efter denna norra etapp fortsätter tre grävlag, i  Söderby och Solberga under vintern. Allt grävarbete beräknas vara klart till påsken 2018.

Förläggning av sjökabel beräknas påbörjas i februari.

Upphandling av lufthängningar i Vattenfalls stolpar pågår, likaså de tekniska installationerna, svets, blåsning av fiber, nytt nodhus mm. Om vi får in acceptabla anbud beräknar vi att lufthängsarbetena kan påbörjas i vår.

Efter nyår räknar vi med att kunna presentera en noggrannare tidplan för projektet.

Nya medlemskartor, där man kan se vilka fastigheter som är medlemmar,  finns nu på hemsidan.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla de som hjälper oss att föra projektet framåt, med uppställningsplatser för byggboden, upplagsplatser för allt material, värvning av fler medlemmar och allt annat som vi behöver hjälp med. 

Nu har det börjat!

Publicerad: 2017-10-19 | Uppdaterad: 2017-10-19

Nu är vi igång fysiskt, påtagligt! Om man tar sig till Långvik så kan man där se vår entreprenör, med Kalle bakom spakarna i grävskopan, arbeta sig fram, från Långviks brygga upp mot den samfällda Uppeby-Lerkila-vägen, och vidare mot Stenbro. Första leveransen med material ligger dels i Södersunda dels i Långvik. Byggboden står vid norra infarten till Gatan. Styrelsen ser med glädje att allt arbete nu börjar ge resultat!

Uppdaterade medlemskartor

Publicerad: 2017-10-11 | Uppdaterad: 2017-10-11

de uppdaterades den 11/10 och finns här.

Byggstart

Publicerad: 2017-10-10 | Uppdaterad: 2017-10-10

NU BÖRJAR VI!

I veckan börjar vår entreprenör Myréns att gräva från Gatan till Lerkila och alla avstickare. Senare informerar vi kontinuerligt när grävning är klar i ett område och var vi avser att starta nästa omgång.

Trafiken blir ibland påverkad, vi ber om överseende med detta.

Vi har satt ut skyltar där vi tänker placera kopplingsskåp.

Har du frågor kring placeringen, kontakta Ola Thuresson, 070-555 2556.

Vi kommer också placera ut skyltar ”Överlämningspunkt”. Det är den punkt där RBEF överlämnar grävansvaret till våra medlemmar, normalt i tomt-gränsen. Överlämningspunkten kan vara vid foten på en elstolpe, eller i marken. Skyltens funktion är att entreprenören skall kunna se hur långt och vart dom ska gräva. Och det är dit du så småningom skall gräva. Instruktioner och materiel kommer inom en månad.

Om du har du frågor kring överlämningspunktens placering, kontakta då   Ola Thuresson, 070-555 2556.

/styrelsen

Arbete med bredbandet

2016-10-04 kl 12:00 till 16:00

Under tisdag 4/10 2016 kommer förebyggande service att utföras i fibernätet på Runmarö. Arbetet utförs av kommunikationsoperatören Zitius. Det pågår under tiden 12.00-16.00. Under denna tid kommer det att vara ett kort avbrott på högst 5 minuter. Avbrottet berör alla tjänster, dvs Internet, bredbandstelefoni och bredbands-TV. Avbrottet gäller oavsett tjänsteleverantör.

Låt er utrustning vara påslagen under arbetet.

Om ni efter kl 16.30 upplever brister i tjänsterna, bör ni i första hand starta om er egen utrustning (router, tv, telefon). Kvarstår fel, bör ni felanmäla till er tjänsteleverantör.

Arbetet utförs för att förbättra kvalitet och stabilitet i tjänsterna och för att minska risken för framtida avbrott.