!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Runmarö Bredband

Arbete på egen tomt

OBS och OBS -  Nedanstående information gäller endast medlemmar i Nya Etapp 2.

Samtliga efteranmälningar, både i Etapp 1 och Nya Etapp 2, alltså när entreprenörerna har lämnat ön, kommer att informeras i god tid inför eget arbete. Grävarna har nu lämnat Runmarö men lufthängningarna återstår, vilket kommer att ske under tidig höst.

 

Det arbete du gör på din egen tomt ingår i installationen, och när det är klart kan fibern blåsas in av vår entreprenör, och sedan svetsas ihop med det övriga nätet.  

För att underlätta för projektet så behöver vi få in information om hur mycket material vi ska leverera, och vi behöver också veta när du har gjort färdigt arbetet på din tomt. Planeringen för installationen av fiber hos medlemmarna är ganska komplex, och våra avtal med leverantören bygger på att alla förutsättningar för dom att kunna göra sitt arbete, är klart. Om det inte är färdigt så blir det dyrt för projektet, och för att undvika det så kommer de tomter som inte är klara på utsatt tid, att läggas sist och färdigställas i särskild ordning.

På nedanstående knappar hittar du följande:

  • Instruktion för eget arbete: På den här sidan finns instruktionsdokumentet både för vad som skall göras och hur. Instruktioner om tillhandahållet materiel och lite extra tips att tänka på vid olika förläggningssätt.

  • Formulär uppgifter för materiel: När du klickar på den knappen så kommer du till en sida där vi har delat upp projektet i olika delområden. Du leter reda på ditt delområde och klickar på det valet. Då kommer du till ett elektroniskt formulär som vi ber dig fylla i, för att vi ska kunna förse dig med det materiel som krävs för ditt arbete. Senast 15 juni beöver vi få din beställning.
  • Formulär bekräftelse eget arbete färdigt: Det valet tar dig till en sida som är uppbyggd på samma sätt dvs. delområden, och syftet med det här formuläret är att vi skall få information om att ditt arbete är klart, och din tomt är färdig för att läggas in i tidplanen för slutlig installation av fiber.

Uppdaterad 2018-06-08