!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Runmarö Bredband

Extra stämma 20/8-17

Medlemmarna i Runmarö Bredband ek. för. kallas härmed till extra stämma söndagen den 20 augusti 2017, kl. 13.00 i Hembygdsgården, Uppeby.

På agendan står styrelsens proposition angående likviditetsbehovet inför Nya Etapp 2 på Runmarö, samt finansieringen av Stockholms Skärgårdsnät AB.

 

Kallelsen med dagordning finns här.

Propositionen, i sin helhet, finns här.

Budget för Stockholms Skärgårdsnät AB, finns här.

Basdata för hela projektet samt Runmarös del därav, finns här.

/styrelsen