!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Runmarö Bredband

Årsstämma 2018. den 29 april 2018, kl. 13.00

Medlemmarna i RBEF kallas härmed till ordinarie föreningsstämma,
söndagen den 29 april 2018, kl. 13.00 i Hembygdsgården, Uppeby

Kallelse till årsstämman 2018.

Resultat- och balansräkning

Förvaltningsberättelse

Styrelsen proposition ang. stadgeändringar

Styrelsens förslag till stadgeändringar

Stockholms Skärgårdsnät AB - kort redogörelse för året som gått