!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Runmarö Bredband

Stockholms Skärgårdsnät AB

Stockholms Skärgårdsnät AB är ett aktiebolag som bildats av Runmarö Bredband Ekonomisk förening, RBEF, tillsammans med fiberföreningarna på OrnöNämdö och Harö. Alla öar äger varsin fjärdedel av bolaget.

Som en följd av vårt samarbete, kommer vi också att länka samman de enskilda öarnas fibernät till ett stort nät, som täcker stora delar av mellersta och södra skärgården. Gemensam upphandling av tjänster och funktioner i nätet, med drift och underhåll, kommer då att på sikt kunna öka service-graden och sänka kostnaderna för våra medlemmar, och ge en säkrare och tryggare kommunikation i nätet.

Hur, och i vilken ordning, utbyggnaden på Runmarö med omgivande skärgård sker, ansvarar RBEF för. Det är RBEF du som medlem har kontakt med och som har ansvar för nätet gentemot sina medlemmar.

Stockholms Skärgårdsnät AB fick 2017-03-07 sin bidragsansökan beviljad av Jordbruksverket. Det innebär att RBEF kan gå vidare med utbyggnaden av nätet i vårt område. Nu behöver vi bara bli tillräckligt många.

Bli medlem i Runmarö Bredband Ekonomisk förening. Värva också dina grannar till Runmarö Bredband.

Läs mer om Stockholms Skärgårdsnät AB här.

Bolagets årsredovisning 2016-2017.