!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Runmarö Bredband

Nya Etapp 2, 2017

Nu kan vi genomföra Etapp 2 och 3, numera nya Etapp 2, på Runmarö, tack vare bidragsbeslutet från 2017-03-07. Under andra kvartalet 2017 kommer alla underlag för upphandling sammanställas och alla tillstånd som behövs kommer att sökas. Tredje kvartalet kommer att användas till upphandlingar. Vi räknar med en byggstart till hösten 2017. Hela utbyggnaden kommer att vara klar till sommaren 2020.

De områden som har högst anslutningsgrad kommer att anslutas först, medan områden med lägre anslutningsgrad får vänta. Helst skall 60% av fastigheterna vilja ha en anslutning. Se till att först bli medlem själv - men värva också dina grannar. 

 

Undersidor