!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Runmarö Bredband

Föreningen - och så startade allt

Runmarö Intresseförening startade arbetet med att få bredband till ön tack vare ett antal engagerade eldsjälar, vilket senare blev en arbetsgrupp. Gruppen tog in intresseanmälningar och lämnade in en ansökan om statligt stöd, till Länsstyrelsen. Detta skedde 2013.

I juni fick Intresseföreningen positivt besked; bidraget var godkänt. Nu skulle projektet bara göras. Intresseföreningen tog då initiativ till Runmarö Bredband Ek. för. som bildades på ett konstituerande möte 17 juni 2013. Inbjudna var arbetsgruppen och Intresse-föreningens styrelse.

På mötet antogs stadgar och styrelse valdes.

Föreningens ändamål är 
- att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, Ledningsnätet, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.

Alla fastighetsägare på Runmarö med kringliggande öar kan bli medlemmar i föreningen och påverka dess arbete.

Andra viktiga föreningar & länkar på Runmarö

Runmarö Hembygdsförening

Runmarö Intresseförening

Runmarö Yacht Club

Runmarö.se

 

 

 

Uppdaterad 2017-03-31 av LH