!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Runmarö Bredband

Bli medlem

Här ansöker du om medlemskap i Runmarö Bredband ek. förening, med organisationsnummer 769626-5912.

Runmarö bredbandsförening bygger och förvaltar fibernätverket på Runmarö. Varje medlem är viktig, eftersom det inför varje etapp finns begränsat med pengar.

Det är därför viktigt att alla hjälper till att värva nya medlemmar för att vi ska lyckas så bra som möjligt med uppdraget.

När din ansökan nedan är inskickad får du en faktura på insatsen om 5000:- från bredbands-föreningen. Du blir då medlem i föreningen och delägare i nätet. 

Anslutningsavgiftens första del, 10.000:-, faktureras när vi vet att vi kommer att bygga i ditt område och den andra delen, ytterligare 10.000:-, faktureras när bygget i ditt område startar.

Har du frågor eller är tveksam kontakta någon av våra styrelsemedlemmar.

Avsikten med medlemskapet är att ansluta sig till det fibernätverk som föreningen förvaltar. I samband med anslutningen betalar du anslutnings-avgift enligt stadgarna §7.1. RBEF behandlar inkomna personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL samt GDPR och använder inte uppgifterna i kommersiellt syfte.

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

Uppdaterad 2018-05-14